מבוא:

 1. ברוכים הבאים לחנות המקוונת של “אבי תכנון בע”מ” (להלן: “החנות המקוונת”). האתר מופעל על ידי חברת “EOI”.
 2. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב, והוראות תקנון זה יחולו על שימוש ופעולה שיעשו על ידך (להלן: “המשתמש”), כפי שיפורטו בפרק “שימוש באתר” שמובא בהמשך.
 3. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא/י תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב/ת להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינך מסכים/ה להם, הנך נדרש/ת לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלו.
 4. כותרות הפרקים מובאות לשם התמצאות בלבד, ואין להחשיב אותם בשום צורה בפרשנות תנאי השימוש. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, יחד עם זאת הוא מיועד לכל המגדרים.

השימוש באתר:

באתר זה נעשות עבודות להנגשתו לבעלי מוגבלויות. תודה על הסבלנות.
לכל שאלה ניתן לפנות לאחראי נגישות, מר אבשלום יוספאן 0544444101.

 

 1. האתר מיועד לשימוש למי שמלאו לו 18 שנה.
 2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בחנות המקוונת, מהווה הסכמתך לקבלת תנאי התקנון. במידה ואינך מסכים/מה לתנאי השימוש, הנך מתבקש/ת שלא לעשות שימוש באתר.
 3. אחריות מפעילי החנות המקוונת מוגבל למוצרים ו/או לשירותים (להלן: “המוצרים”) אותם היא מספקת.
 4. פרטיות השימוש בחנות המקוונת הנו בהתאם לתקנון השימוש באתר.
 5. חלק מהשירותים המוצעים באתר ידרשו רישום מוקדם של פרטים מסוימים. לצורך כך, עליך להזין את פרטיך האישיים, דוגמת- שם מלא, מספר תעודת זהות, דרכי התקשרות וכיו”ב. אין חובה למסור פרטים אלו אך ייתכן כי ללא הפרטים הללו תוגבל הגישה והאפשרות לביצוע פעולות מסוימות באתר. הפרטים שיימסרו על ידך יישמרו במאגרי האתר, והשימוש בהם נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

ביצוע רכישות והזמנות בחנות המקוונת:

 1. החנות המקוונת מאפשרת לך לבצע רכישה של מוצרים בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים:
 2. ביצוע רכישות והזמנות בחנות המקוונת תיעשה באמצעות מסירת פרטי תשלום על ידך, לרבות כרטיס חיוב ו/או העברה בנקאית.
 3. החנות המקוונת רשאית לדרוש בכל עת הצגת פרטים נוספים אודותיך, על מנת לאמת את זהותך האמתית, וכי השימוש באמצעי התשלום נעשה באופן חוקי.
 4. החנות רשאית שלא לספק את המוצרים שהוזמנו על ידך ולסיים את המשך שימושך באתר, במידה ותעשה את כל אחד מאלו:

  1. מסירת פרטים שגוים
  2. אם נחסם כרטיס האשראי שהזנת למערכת, או הוגבל לשימוש באופן כלשהוא
  3. ביצוע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר, ו/או בחנות או בצדדים שלישיים כלשהם
  4. בגין הפרת תנאי תקנון זה.
 5. לאחר ביצוע ההזמנה באתר החנות, תיערך בדיקת פעולת הרכישה מול חברות כרטיסי האשראי, ובעקבותיה תישלח הודעה אשר מאשרת או דוחה את התשלום. רק במידה והעיסקה קיבלה את אישור חברות כרטיסי האשראי, תיחשב העסקה כמאושרת, והחנות תדאג למשלוח הפריטים המוזמנים על ידך.
 1. הזמנה שלא נקלטה במחשבי החנות ו/או האתר, או התקבלה באופן תקול ושאינה מכילה את כל הפרטים הנדרשים בהרשמה לרכישה בחנות, לא תחשב כהזמנה שנתקבלה באתר. מועד קבלת ההזמנה כפי שנרשם בשרתי החנות הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין. החנות ו/או מפעיליה לא יישאו באחריות במישרין ו/או בעקיפין על כל מקרה בו ההזמנה שלך לא התקבלה במערכת (מכל סיבה שהיא) או כל סוגיה טכנית המונעת ממשתמש לבצע הזמנה.

מלאי וזמינות מלאי

 1. רכישה באתר מתבצעת על בסיס מלאי קיים של מוצרים, חלקי מוצרים, חלפים למוצרים וצבעים קיימים. במידה ולא קיים אחד מהפריטים המצוינים בהזמנה שהתקבלה באתר במלאי, החברה תספק מוצרים ו/או חלקים ו/או חלפים ו/או צבעים ברמה זהה לרכישה שבוצעה באתר, לאחר הודעה ללקוח.
 2. ברור ומוסכם, שחוסר כלשהו במלאי של כל אחד מהפריטים המצוינים בהזמנה ו/או הודעה על חוסר כלשהו אינם מהווים עילה לביטול אוטומטי של הרכישה באתר.
 3. ביטול עסקה יתקיים רק לאחר תיאום עם מי מהמוסמכים מטעם החברה לבצע ביטול עסקה וזאת לאחר כי תוצענה ללקוח חלופות דומות. במידה והלקוח לא הסכים לקבל את החלופות שהוצגו בפניו, יהיה רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה המלאה בכתב למייל [email protected] ורק אז תתבטל הרכישה ויבוטל החיוב בגין רכישה זו תוך חמישה ימי עסקים.
 4. מעסקאות שחויבו בכרטיס אשראי ייגבו 5% דמי תפעול מסך כל העסקה,  שיופחתו מההחזר המגיע ללקוח.
  החזרים כספיים בין 28-14 ימי עסקים.

מוצרים בהזמנה מיוחדת

 1. מוצרים בהזמנה מיוחדת הם מוצרים שחלקם אינו מיוצר בייצור סדרתי והם בעלי מאפיין אחד או יותר שנדרשים לייצור או צביעה מיוחדים בכל סיבה או אופן. הגדרת מוצר בהזמנה מיוחדת תעשה על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ותתומחר בהתאם.
 2. ניתן לבטל מוצרים בהזמנה מיוחדת עד 48 שעות בלבד, מרגע הסכמת הלקוח על ביצוע ההזמנה.
 3. מוסכם על ידי הלקוח שהזמין מוצר בהזמנה מיוחדת איחור של עד 20% נוספים בימי האספקה שסוכמו עמו בעת ביצוע הזמנת העבודה.

אספקה, שירות לקוחות ואחריות:

 1. המוצרים שנרכשו בחנות יסופקו לכתובת המוזנת באתר לפי זמני האספקה המפורטים באתר ומוצגים בימי עסקים. על מנת להזין כתובת משלוח שונה, נא לציין זו בעת ההזמנה ו/או על ידי מערכת שליחת הודעות “צור קשר” באתר. המוצרים שנרכשו בחנות המקוונת יסופקו לכתובת בישראל ו/או לנקודת איסוף בהתאם לפרטים שמסרת בטופס הזמנה, בפרטי המוצר או תואמו עם בית העסק בעת ההזמנה.
 2. מועד השלמת ביצוע ההזמנה הנו מועד אישור ביצוע ההזמנה על ידך ואישור העסקה והשלמת תהליך התשלום במלואו. מובהר, כי אישור קליטת ההזמנה הוא אישור המתקבל באמצעות הדואר האלקטרוני שמסרת ובו מצוינים מספר ההזמנה, מספר לקוח, פרטי לקוח וכן פרטי ההזמנה.
 3. מובהר, כי על מועד האספקה יחולו סעיפים 28 ו-43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג – 1973 וכן סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א – 1970.

בין הסעיפים הנמנים עם הסעיף דלעיל הם בין היתר, אך לא רק:

 1. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או מבחינת גישה ו/או מסיבה אובייקטיבית אחרת אשר אינה תלויה בחנות המקוונת.
 2. אספקה והובלה לנקודה במרחק העולה על 100 ק"מ מהעיר תל אביב רבתי.
 3. דמי משלוח המפורטים בפירוט המוצר אינם כוללים הובלה חריגה, לרבות הובלה  לקומה גבוהה (קומה א' ומעלה לארונות או קומה ב’ ומעלה למדפים, ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים וכיו”ב. במקרה זה, החנות המקוונת תהיה רשאי לגבות תשלום נוסף בגין הובלה חריגה, בהודעה מראש אליך. מוסכם בזאת שהחרגה של הובלה ו/או אספקה תעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לפני, תוך כדי או אחרי הרכישה באתר. בנושאים אלו, רק למנהלי החברה או מי מטעמם יש זכות לפסוק בנושא החרגה של הובלה ו/או אספקה.
 4. מחיר הובלה חריגה מתחיל בסכום של 250 ש"ח כולל מע"מ.
 5. במידה וללקוח יש חשש להובלה חריגה יש לצור קשר במייל [email protected]
 6. עיכוב של עד 8  ימי עסקים באספקת המוצר לא יזכה אותך בפיצויים כלשהם.
 7. חישוב המועדים כולל ימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל סופי שבוע וחגי ישראל).
 8. שינוי בזמני אספקה – ברור ומוסכם שבמידה וקיים חוסר במלאי של מוצרים ו/או חלקי מוצרים ו/או חלפים למוצרים ו/או צבעים למוצרים ו/או אי זמינות של צוותי אספקה ו/או התקנה, זמן אספקה, שתואם או על ידי הלקוח באתר או על ידי נציג של החברה, עלול להידחות למועד אחר. על שינוי מועד האספקה תבוא הודעה נפרדת ויתואם מועד אחר.

גישה נוחה למקום האספקה

 1. בעת הרכישה הלקוח מתחייב לכך שקיימת דרך גישה נוחה להובלה ו/או אספקת המוצרים שרכש, הכוללת בין השאר: חניה חוקית ומתאימה לרכב החברה, גישה נוחה לפריקת המוצרים, פתחי כניסה ויציאה מתאימים, חדרי מדרגות ו/או מעליות בגודל מתאים להעמסה ותמרון ויכולות תמרון בסיסיות בדרך למקום ובמקום בו יוצבו ו/או יותקנו המוצרים ועוד.
 2. במידה ואין דרך גישה נוחה, ברור ומוסכם שהפריטים יישארו, בכל מקום שיראה נאות לעובדי החברה או מי מטעמה לפי שיקול דעתם הבלעדי ורצונם הטוב ללא אחריות נוספת מצד החברה, עובדיה או כל מי מטעמה.
 3. מוסכם כי החברה גם רשאית לבחור לספק את המוצר ולא לאסוף אותו חזרה, אפילו בתמורת תשלום נוסף ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
 4. מוסכם בזאת שכל עלות נוספת בגין בעיות חניה וגישה תשולם על ידי הלקוח

פגמים במוצרים שסופקו ו/או הותקנו

 1. מוצר ייחשב לפגום רק אם סך הפגמים השריטות המידות והריתוכים הגלויים שבו יעלה על 15% משטח המוצר הגלוי לעין.
 2. הגדרת מוצר כפגום לא מזכה את הלקוח בזיכוי מלא או חלקי, באישור לביטול עסקה או לפיצוי כלשהו.
 3. על הלקוח לבדוק היטב את המוצרים שהתקבלו בזמן האספקה וההתקנה ולדווח מיד על כל פגמים שהתגלו למייל: [email protected] או לטלפון 03-5447744.
 4. במידה והתגלו פגמים עד 72 שעות מזמן האספקה או ההתקנה יש לדווח עליהם מידית לכתובת הדוא"ל או לטלפון הנ"ל. לאחר זמן זה לא יתקבלו פניות על פגמים במוצרי החברה.
 5. בחירת משלוח דרך שירות GETT או חברת משלוחים דומה יעשה רק בכפוף לתקנון המשלוחים של החברה ולפי תנאי חברת השילוח שנבחרה.
 6. טעות “קולמוס” ברורה בתיאור המוצר, כדוגמת ניקוב המחיר באגורות במקום בשקלים או השמטת ספרה מהמחיר, לא תחייב את החנות המקוונת.
 7. התמונות המוצגות בחנות המקוונת נועדו להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין חלקן או כולן, לבין המוצרים בפועל. התמונות הן רכושו הבלעדי של חברת “אבי תכנון” וחלים עליהם כל חוקי זכויות היוצרים והשימוש ואסור לעשות בהם כל שימוש לכל מטרה, לרבות פרסום במדיות אחרות פיסיות או דיגיטליות.
 8. קיים הבדל / שוני בגוון צבעי המוצרים ברמה משתנה של עד-10%-15% בין מסכי מחשב למסכים של מכשירים ניידים לבין המציאות. יחד עם זאת, צבעי המוצרים נראים שונה בתנאי תאורה שונים: חוץ, פנים, תאורה חמה (נורות ליבון ועוד) ו/או תאורה קרה (פלורסנט, לד ועוד),ו/או אור השמש. כמובן שאין טוב ממראה עיניים, חברת מדפי לה גרדיה מבית אבי תכנון ממליצה להגיע ולהתרשם, מהצבע, מהגימור ומאיכות המוצרים, בתצוגה בסניף. מוסכם בזאת שאי התאמה בצבע אינה עילה לביטול מידיי של עסקה.
 9. אחריות על מוצרים, ביטולם והחזרתם תהיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981. כל פנייה תיעשה בכתב בלבד.

  למדפים מודולריים מתוצרת רוס איטליה תינתן אחריות של עד 10 שנים מיום הקניה בכפוף לתנאים הבאים:

  1. תוצג חשבונית קניה או אישור קניה מוכח אחר
  2. האחריות כוללת רק את העמודים של מערכת המדפים ולא את חלקי המדפים או קורות המדפים . העמסה או הטענה לא נכונה של המדפים יכולים לגרום לשחיקת הקורות וחלקי המדפים האחרים או לפגיעה בציפוי המגן ובעקבות כך לקורוזיה, עליהם אין אחריות כאמור. כמו כן אין אחריות לנזקים שנעשו בזדון או בשימוש לקוי במערכת המדפים.
 10. ביטול עסקה יתבצע לא יאוחר מ-30 ימים מיום הרכישה, ובהצגת חשבונית בגין הרכישה. המוצר יוחזר באריזתו המקורית ללא פגע וכאשר לא נעשה בו שימוש. מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח וכן מוצרים הניתנים להעתקה ושיכפול, החנות לא תאפשר ביטול רכישה וזיכוי בגין הרכישה.
 11. החנות ומפעיליה שומרים את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה, לרבות, בכל אחד מהמקרים כדלקמן:
 12. במידה ויתברר שהלקוח ביצע או מבצע פעילות בלתי חוקית באתר.
 13. באם חלה טעות בתום לב בהדפסה, תיאור המוצר , תנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתונים, בכללם, נתונים שנתקבלו מידי הלקוח ונתוני מכירה.
 14. במידה ונעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, בכללו מצב בו הלקוח אינו עומד בפרעון חוב כלפי החנות.
 15. במידה וההזמנה בוצעה ללא פרטים מדויקים / מלאים של הלקוח
 16. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, טרור או איבה המונעים, על פי שיקול דעת החנות ומפעיליה, לספק את המוצרים המוצעים על ידה.
 17. במקרה של ביטול הזמנה, תישלח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שהלקוח סיפק בהרשמה. החנות, מפעילי האתר וכל מי מטעמם לא ישאו באחריות ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף , שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי בשל ביטול ההזמנה, כאשר יצירת קשר עם הלקוח במשך מספר ימים, באמצעות דרכי ההתקשרות אשר סופקו על ידו בעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע ההזמנה, לא יתאפשרו.
 18. לפרטים נוספים ולשירות הלקוחות בקשר לפעילות החנות המקוונת ו/או למוצריה, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני ישירות אל בית העסק דרך לשונית “צור קשר” –נא לוודא כי מתקבל מענה למייל או לפניותיכם, כמו כן ניתן לפנות בטלפון: 03-5447744.
 1. אחריות על עבודות המתקינים – עובדי החברה או מי מטעמה יבצעו אך ורק את המשימות שצוינו בהזמנת העבודה הקשורות באופן ישיר לאספקה והתקנה של מוצרי החברה בלבד ואין הם רשאים לבצע עבודות נוספות כלל וכלל. מכאן שלחברה לא תהיה אחריות על נזקים, ישירים או עקיפים, שביצעו עובדי החברה או מי מטעמה כולל ולא רק במשימות סבלות, הובלה, קדיחה, קיבוע ועוד.

 

שמירת מידע ואבטחתו:

 1. החנות המקוונת מופעלת על ידי חברת EOI והיא האחראית הבלעדית לכל נושא אבטחת המידע באתר ובאחריותה הבלעדית לנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך
 2. הנך מתבקש/ת לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות מוחלטת. שם המשתמש והסיסמא נועדו לשימוש אישי בלבד ואין להעבירו לאף גורם.
 3. החנות המקוונת רשאית לשמור ולעשות שימוש במידע שמסרת, ו/או למוסרו לצדדים שלישיים, ללא פרטים מזהים, לשם ביצוע ניתוח סטטיסטי (לדוגמא בשביל בדיקת כמות המבקרים ופילוח הרגלי קנייה).
 4. החנות המקוונת רשאית להשתמש ב”עוגיות"  (cookies), שיאוחסנו על מחשבך, על מנת לספק לך שירות מהיר וטוב יותר. מובהר, כי אלה לא יכילו כל מידע חסוי.
 5. מוסכם, כי רישומי החנות המקוונת וכל המערכות המפעילות אותה, מהווים רשומה מוסדית בהתאם להגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל”א – 1971 ומהוות ראיה חלוטה לנכונות הדברים.
 6. מובהר, כי החנות המקוונת אינה מתחייבת לכך שהשירות באתר יהיה זמין ורציף באופן מלא, בין אם מכוח תקלות ובין אם מכוח הפסקות תחזוקה יזומות. לפיכך, החנות המקוונת לא תישא, בין במישרין ובין בעקיפין, באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע ו/או לעדכן הזמנה של מוצר באמצעות החנות המקוונת. יובהר כי אחריות זו היא בלעדית של חברת “EOI” המחזיקה את האתר.
 7. החנות המקוונת לא תישא בכל אחריות לפעולה שנעשתה בניגוד לחוק.
 8. כל דברי פרסום ייעשו בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.
 9. החנות המקוונת שומרת על פרטיותך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

התנית שיפוט:

 1. סמכות שיפוט וברירת דין

  על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל
  דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל
  בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין
  המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין
  המפנים לתחולת דין זר.

PHOTO 2023 01 25 17 20 12